Veikla » Straipsniai

2020 METŲ
Gražios mūsų kalvos ant žemelės delno
Paezerių dvare - Ukrainos sdkulptoriaus paroda
Paroda ,,Išplėšti iš Tėvynės delnų" primena sovietinio genocido aukas
Gelgaudiškio dvaro didybė, kančia ir siaurasis geležinkelis į Šakius
Tautodailininkas Saulius Tumelis atskleidė kūrybos įvairovę
Prieš išsiskirstyma Sūduvio įgula aplankė Vilkaviškį
Vienos šeimos istorija, liudijanti negrįžtamai likimus pakeitusią praeitį
Miestelis, vadintas lietuvių, vokiečių ir lenkų Babeliu
Vilkaviškio miesto ištakų beieškant
Signataro darbai įamžinti knygos puslapiuose
Gyvenusi Lietuvos kultūra mecenatė pelnė nuoširdžią pagarbą
2019 METŲ
Prisimename dailininkę mecenatę Magdaleną Birutę Stankunienę
Padėkota už širdžių gerumą ir kūrybingumą santaka 2019-12-27
Minėjo Laisvės kovų 100-metį ir Lietuvos kariuomenės dieną
Atvėrė Salomėjos Nėries dvasios gelmes