Veikla » Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

 

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Etatai Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių EUR
1. Direktorius 1 962,18
2. Vyr. finansininkas 1 634,68
3. Ūkio vedėjas 1 466,40
4. Kultūros renginių organizatorius 1 519,40
5. Administratorius 1 417,38
6. Vyr. fondų saugotojas 1 698,28
7. Muziejininkas-edukatorius 1 614,80
8. Muziejininkas-restauratorius 1 565,78
9. Muziejininkas-ekskursijų vadovas 0,5 297,47
10. Muziejininkas 2 594,93
11. Muziejininkas 0,5 282,89
12. Muziejininkas 1 530,00
13. Muziejininkas 0,5 216,64
14. Muziejininkas 1 457,13
15. Dailininkas 0,5 228,57
16. Fotografas 1 530,00
17. Ekspozicijų prižiūrėtojas 2 400,00
18. Ekspozicijų prižiūrėtojas-bilietų platintojas 1 413,40
19. Valytojas 2,7 400,00
20. Darbininkas  1

400,00

21. Darbininkas 1

421,35

  Viso: 22,7