Veikla » Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

 

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Etatai Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių EUR
1. Direktorius 1 828,68
2. Vyr. finansininkas 1 625,10
3. Ūkio vedėjas 1 459,36
4. Kultūros renginių organizatorius 1 511,56
5. Administratorius 1 395,42
6. Vyr. fondų saugotojas 1 687,74
7. Muziejininkas-edukatorius 1 605,52
8. Muziejininkas-restauratorius 1 557,24
9. Muziejininkas-ekskursijų vadovas 0,5 292,98
10. Muziejininkas 2 585,95
11. Muziejininkas 0,5 278,62
12. Muziejininkas 1 522,00
13. Muziejininkas 0,5 213,37
14. Muziejininkas 1 450,23
15. Dailininkas 0,5 225,12
16. Fotografas 1 522,00
17. Ekspozicijų prižiūrėtojas 2 380,00
18. Ekspozicijų prižiūrėtojas-bilietų platintojas 1 391,50
19. Valytojas 2,7 380,00
20. Darbininkas  2

380,00

  Viso: 22,7