Veikla » Darbo užmokestis

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m.

 

 

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Skaičius Vidutinis darbo užmokestis  EUR/mėn.
1. Direktorius 1 1988,00
2. Vyr. finansininkas 1 1236,00
3. Kvalifikuoti darbuotojai 4 869,00
4. Specialistai 14,5 1143,00
5. Darbininkai 3,7 642,00