Veikla » Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

 

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Etatai Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių EUR
1. Direktorius 1 926,18
2. Vyr. finansininkas 1 696,95
3. Ūkio vedėjas 1 512,78
4. Kultūros renginių organizatorius 1 571,08
5. Administratorius 1 458,45
6. Vyr. fondų saugotojas 1 767,18
7. Muziejininkas-edukatorius 1 675,75
8. Muziejininkas-restauratorius 1 621,43
9. Muziejininkas-ekskursijų vadovas 0,5 326,62
10. Muziejininkas 2 653,23
11. Muziejininkas 0,5 310,72
12. Muziejininkas 1 583,00
13. Muziejininkas 0,5 237,84
14. Muziejininkas 1 502,18
15. Dailininkas 0,5 251,09
16. Fotografas 1 583,00
17. Ekspozicijų prižiūrėtojas 2 400,00
18. Ekspozicijų prižiūrėtojas-bilietų platintojas 1 454,48
19. Valytojas 2,7 400,00
20. Darbininkas  1

400,00

21. Darbininkas 1

462,43

  Viso: 22,7