Parodos » Kilnojamos parodos

Kilnojamoji paroda ,,Viešpatie, leisk man byrėti grūdu į Tavo klėtį ..."  – skirta poetui Kaziui Bradūnui.
Eksponuojamos poeto gyvenimą iliustruojančios nuotraukos iš poeto šeimos archyvo, Alvito pagrindinės mokyklos ir Bakūnų šeimos fondų, rankraščiai bei poezijos leidiniai.
Parodos formatas: 8 pakabinami stendai su stiklais (60x80 cm), 65 fotografijomis.
Poetas Kazys Bradūnas gimė 1917 m. vasario 11 d. Kiršų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps., mirė 2009-02-09 Vilniuje. Baigęs Vilkaviškio gimnaziją, studijavo VDU Teologijos filosofijos fakultete. Studijas baigė 1943 m., 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 – 1994 m. gyveno JAV, Baltimorėje. Priklausė žemininkų kartai, išleido 21 poezijos rinkinį. Apdovanotas Lietuvos nacionaline premija (1992 m.), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu (1994 m.), ,,Poezijos pavasario“ laureatas (2002 m.).

Dėl parodos eksponavimo kreiptis:

Elena Rupeikienė 

vyr. fondų saugotoja
Tel. 8-342 46268
elena.rupeikiene@gmail.com


Kilnojamoji paroda ,,Vilkaviškis senuosiuose atvirukuose“. Eksponuojami 1914 – 1940 m. atvirukai su Vilkaviškio miesto gatvių, pastatų, paminklų, renginių vaizdais.
Nuotraukose užfiksuotas Vilkaviškis I – o ir II – o pasaulinio karo metu, prezidento A. Smetonos apsilankymai, įvairūs tarpukario įvykiai ir renginiai: parko sodinimas, atlaidai, turgai, Vilkaviškio kareivinės, XVII amžiaus sinagoga ir kt. 
Atvirukai atskleidžia XX a. pirmos pusės miestiečių gyvenimą. 
Parodos formatas: 14 pakabinamų stendų su stiklais (60x80 cm) 56 fotografijomis ir du miesto planai. 

Dėl parodos eksponavimo kreiptis:
Elena Rupeikienė

vyr. fondų saugotoja
Tel. 8-342 46268
elena.rupeikiene@gmail.com


Kilnojamoji paroda ,,Vilkaviškio krašto etnografinės sodybos: paieškų fiksavimo ir pritaikymo galimybių studija“.
Vilkaviškio krašto muziejaus parengtoje kilnojamoje parodoje ,,Vilkaviškio krašto etnografinės sodybos: paieškų fiksavimo ir pritaikymo galimybių studija“ pristatomi nykstantys vertingi etnografiniai trobesiai, kuriuose dar gausu liaudies architektūros, meninės puošybos elementų. 
Paroda yra kaip metodinė parama naujiems sodybų šeimininkams, dažniausiai miestiečiams, kaime įsigijusiems žemę su joje esančiais trobesiais arba jų liekanomis. Paroda skiriama ir Lietuvos svečiams turistiniais maršrutais pasiekusiems Lietuvos kaimą, kad kitų valstybių gyventojai geriau pažintų mūsų kraštą per jo istoriją, etnokultūrą ir pajustų lietuvių kultūros savitumą, suvoktų mūsų paveldo išliekamąją vertę bendroje Europos kultūroje. 
Parodos formatas: 12 pakabinamų stendų su stiklais (60x80 cm) 130 fotografijų.

Dėl parodos eksponavimo kreiptis:
Aušra Mickevičienė 
muziejininkė - edukatorė
Tel. 8-342 46268
ausra.muziejus@gmail.com