Galerija » 2019 metų


Kalėdinė popietė „Kiškių mokykla“

 

Kalėdinė popietė ,,Ir Kiškiams patinka Kalėdos...“ su Vilkaviškio pradinės mokyklos 3C klasės mokiniais ir mokytoja Rima Kijauskiene, bei 4D klasės mokiniais ir mokytoja Lina Skaisgiriene. Ačiū visiems už šį puikų vakarą ir linkime, kad Kalėdinė nuotaika lydėtų ištisus metus.


Dvarų senovinės muzikos festivalio „Viva la musica“ užburiantis koncertas 

 

Paežerių dvaro rūmuose ne kartą buvo taip nutikę, kad renginio metu žiūrovai netilpo didžiojoje salėje ir reikėjo juos sodinti greta esančioje, tačiau dar nė karto taip nebuvo, kad netilptų atlikėjai. Grojant koncerto Dvarų senovinės muzikos festivalio „Viva la musica“ baigiamąjį kūrinį, pagrindinėje scenoje išsidėstė Lietuvosnacionalinės filharmonijos ansamblio „Musica Humana“ atlikėjai, o aštuoni klarnetininkai įsikūrė gretimoje salėje. Per visas dvaro erdves nuskambėjęs Aram Chačaturian valsas iš muzikos spektakliui „Madagaskaras“ nepaliko abejingų, žiūrovai plojo atsistoję ir kūrinį reikėjo kartoti. Bendras trijų kolektyvų – „Vilniaus klarnetai“, Rygos klarnetų kvarteto „Quattro Differente“ ir „Musica Humana“ atlikėjų koncertas – kamerinės muzikos ansamblio meno vadovo ir dirigento Roberto Beinario sumanymas. „Tai pirmas kartas, kai ansamblis kartu scenoje muzikuoja su aštuoniais klarnetininkais. Programos idėja kilo glaudžiai bendradarbiaujant su Latvijos pūtikais. Norisi sujungti mūsų šalių pučiamųjų instrumentų tradicijas ir jas įtaigiai perteikti klausytojams. Tikimės, kad šią programą išgirs ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos publika. Šį kartą pasirinktas klarnetas kaip centrinė koncerto figūra, – sakė R. Beinaris. Pirmieji koncertą pradėjo „Vilniaus klarnetai“ kartu su svečiais iš Latvijos atlikdami japonų kompozitoriaus EijiTanguchi kūrinį „Klarnetų fanfaros“. Rygos klarnetų kvarteto „Quattro Differente“ atlikėjai grojo ne tik latvių, žymių Europos, bet ir lietuvių kompozitoriaus Kęstučio Daugirdo kūrinį „Užaugo liepa“. Vieną kūrinį latviai atliko kartu su žymiuoju lietuvių vargonininku Gediminu Kvikliu, šįkart grojusiu fortepijonu. „Vilniaus klarnetų“ atlikėjai taip pat virtuoziškumu nenusileido latviams, atlikdami įvairių stilių ir laikmečių kūrinius – klasicizmo, romantizmo, džiazo ir šiuolaikinę muziką. Nacionalinės filharmonijos ansamblis „Musica Humana“ savo pasirodymui šįkart pasirinko itin romantiškus ir nuotaikingus kūrinius. Skambėjo Terence Greaves „Mozart‘s Turkey Rock Mamba“ (adaptuotą R. Beinario) ir Astor Paizzolla kūrinį Oblivion. Dirigavo meno vadovas Robertas Beinaris. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus už puikią nuotaiką ir nuostabią muziką dėkoja: „Vilniaus klarnetai“ atlikėjams: Edvardui Kuleševičiui, Vidmantui Riškui, Denisui Nareikoir Dainiui Verbickui, „Quattro Differente“ iš Rygos kvartetui: Guntars Gedroics, Marina Vidmonte, Ojars Spila, Aleksandrs Maslovs ir kartu su jais mušamaisiais grojusiam Arturs Krivoručko, Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniam ansambliui „Musica Humana“ ir meno vadovui bei dirigentuiRobertui Beinariui. Jūs užbūrėte mus nuostabia muzika ir sukūrėte nepamirštamą šventę. Ačiū Jums! Paskutinis Dvarų senovinės muzikos festivalio „Viva la musica“ koncertas vyks gruodžio 19 d. Skambės poetinė – muzikinė kompozicija „Laisvės išėję“. Partizanų romansus atliks Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro moterų ansamblis „Medeinė“, vadovė Rima Berentaitė ir skaitovai Žibutė Šilingienė ir Remigijus Janušaitis.


Laisvės kovų 100-mečio Lietuvos kariuomenės dienos šventė - 2019 m.

 

Svarbiausiu šventės akcentu tapo kario priesaika –ištikimybės Tėvynei simbolis Lietuvos Respublikos Himnu buvo pradėta Laisvės kovų 100-mečio Lietuvos kariuomenės dienos šventė Paežerių dvaro sodyboje. Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės šaulys, skyriaus vado pavaduotojas, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro muziejaus darbuotojas Tomas Sušinskas perskaitė pranešimą apie Vilkaviškio krašto savanorius. Iš Vilkaviškio kraštoginti Lietuvos nepriklausomybės 1918-1920 m. išėjo 1159 savanoriai. Iš jų Vyčio Kryžiumi apdovanota 100 mūsų krašto karžygių, 19 Vilkaviškiosavanorių įrašyti Vytauto Didžiojo karo muziejaus žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kriptoje. Renginio metu vyko savanorių vardų skaitymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai perskaitė daugiau nei tūkstančio 1918-1920 metų savanorių vardus. Sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Bernardas Marčiukonis, Generolo Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas plk. ltn. Paulius Diliūnas, Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos 4-osios šaulių rinktinės vadas Kęstutis Pileckas. Šiemet garbingą šimtmečio jubiliejų švenčianti šaulių sąjunga renginyje dalyvavo itin gausiai. Šventėje naujai į sąjungą įstoję šauliai prisiekė tarnauti Tėvynei, o jaunieji šauliai pasižadėjo savo jėgas ir darbus skirti Tėvynės gynybai. Šaulių gretas papildė ir šaulio priesaiką davė ir LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas. Po rikiuotės visi galėjo pasišilti puodeliuarbatos ir paskanauti kareiviškos košės, kurią išvirė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono kariai. Nors oras ir buvo žvarbokas, tačiau visiems norintiems iš arčiau pažinti kariuomenę, netrūko užsiėmimų: Generolo Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai bei Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės šauliaidemonstravo karinę ginkluotę ir amuniciją, šauliai taip pat organizavo ir šaudymo užsiėmimus iš pneumatinių ir airsoft ginklų, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba pristatė savo veiklą bei organizavo kariškas estafetes. Dvaro ledainėje vyko profesionalaus Lietuvos kariuomenės kario, viršilos Ernesto Kuckailio knygos „Partizano žiedas“ pristatymas. Savo naujausioje knygoje autorius, primindamas istorinę dokumentiką ir pasitelkdamas kūrybą pasakoja apie Lietuvos laisvės kovos sąjūdį ir garsiąją 1949 metųvasario 16-osios deklaraciją, jos pasirašymą lydėjusias aplinkybes ir partizanų vadus. Knygos pristatymo metu dainas apie partizanus ir savanorius atliko bardas, dainų ir muzikos kūrėjas Romas Naidzinavičius. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras–muziejus už surengtą gražią šventę ir pagerbtus Laisvė kovotojus dėkoja: Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-ajai rinktinei, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai, Lietuvoskariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai, Lietuvosdidžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionui, Ernestui Kuckailiui, Romui Naidzinavičiui ir visiems dalyvavusiems.


Vakaras, skirtas S. Nėriai. Pasmerkti negalima išteisinti

 

Literatūrinių skaitymų renginyje „Rudens paletė“, skirtame Salomėjos Nėries gimimo metinėms, savo kūrybą skaitė ir mintimis apie poetės poeziją bei gyvenimą dalinosi Sūduvos krašto literatai iš Vilkaviškio (V. Žalienė, J. Grakavinienė, A. Grakavinas, A. Maksvytienė, J. Kurtinaitienė), Pajevonio (J. Naujokaitis, R. Čiuprinskienė, D. Protasevičienė), Marijampolės (R. Jurgelevičius, R.Voltaraitienė), Šakių (O. Jasinskienė, R. Mockeliūnienė). Renginį vedė Vilija Žalienė, skambėjo V. Anelauskienės atliekamos dainos. Vakarą toliau vainikavo Lietuvos rašytojų sąjungos narės, rašytojos, muziejininkės, garsių knygų apie Maironį, Žemaitę ir Mačernį autorės Aldonos Ruseckaitės romano „Padai pilni vinių“ pristatymą ir susitikimą su autore. A. Ruseckaitė naujausiame romane „Padai pilni vinių“ atskleidžia prieštaringo likimo S. Nėries gyvenimo paslaptis. Ji tarsi preparuoja įvykius, dėl kurių poetė iki šiol puolama, siekia parodyti, kaip menininką įtraukia laikmečio sąlygos. Išteisinti Salomėją Nėrį, ar nuteisti – šį klausimą autorė, gausiai pateikdama archyvinės medžiagos, spręsti palieka patiems skaitytojams. Vakaro metu romano autorė papasakojo apie knygos atsiradimo aplinkybes, skaitovės Rasa Šlivinskienė ir Vilma Anelauskienė skaitė romano ištraukas, skambėjo karo metais sukurta S. Nėries poezija, skaitoma Vilijos Žalienės. Dainas pagal poetės žodžius atliko Rima ir Vaidas. Renginio dalyviams taip pat buvo pristatytas mūsų kraštuose mažai kam matytas S. Nėries portretas, nutapytas Marijos Cvirkienės.


Knygos pristatymas ,,Sūduvos girios“ (Sūduvos girių ir miškų ūkio istorinė apžvalga) su jos autoriais 


Parke klaidžiojo švieselės

 

Parke klaidžiojo švieselės Senasis Paežerių dvaro parkas spalio 30 dienos vakarą tarsi atgijo, nušviestas beveik dviejų šimtų moliūgų žibintų šviesa. Ypatingai džiaugiamės tais, kurie atėjo ne tik pasigrožėti, bet ir atsinešė savo išskaptuotus moliūgus, kurie prisidėjo prie siekio nors trumpam išsklaidyti niūrią rudens tamsą ir suteikti gražios vilties. Dėkojame: už puikią nuotaiką ir gražias dainas – Girėnų kultūros namų kapelai „Versmė“, vadovaujamai Nomedos Klimauskienės, už senąją ripką, sužaistą naujai – su moliūgais – Rimantui Diržiui, už moliūgienę – senjorų klubui Rudenėlis ir bendruomenei Virbalio vartai, Vilkaviškio skautams – už laužą ir duonelę, ir visiems už padovanotus moliūgus ir dalyvavimą. Tikimės, jog kitąmet tokį vakarą surengsime dar šviesesnį, dar šiltesnį ir užžiebsime dar daugiau žibintų.


Septintasis dvarų senovinės muzikos festivalis „Viva la musica“

 

Renginį Paežerių dvaro rūmuose pradėjo Kroatijos Respublikos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Krešimir Kedmenec, kuris atidarė parodą ,,Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą"


Europos sporto savaitė #BEACTIVE - 2019


Trakų Salos pilyje baigiamasis 2019 m. Lietuvos muziejų kelio „Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė atmintis“ uždarymo renginys/konferencija


Europos paveldo dienos'19

 

Europos paveldo dienų renginyje „Pažink ir pramogauk“ Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre – muziejuje M. Daraškevičius vedė į autorinę sukurtą ekskursiją po rūmų reprezentacines, privačias ir tarnybines patalpas, dalyviams pristatė aristokratijos XVIII-XIXa. gyvensenos ypatybes lėmusias savitą rūmų sandarą bei jos puošybą. Pasitelkus kvapus, muziką ir šokį siekta perteikti ir kiekvienos patalpos nuotaiką, pavyzdžiui, šokių salėje grojant  muzikantų balkone styginių kvartetui buvo šokamas polonezas!


Paežerių dvare lankėsi svečiai iš Lenkijos – Ruciane-Nida ir Kowale Oleckie savivaldybių atstovai


Marijampolės kraštotyros muziejuje vyko Muziejų kelio atidarymas  - 2019


Išvyka ,,Vietų vardais į mus kalba žemė ir laikas. Pasiklausykime jų sakmės ... “


SŪDUVIŲ AMATŲ IR JONINIŲ ŠVENTĖ ,,MEISTRELI, PAMOKYK AMATO, JONELI, PRALINKSMINK MERGELĘ!” 


LR Seimo nario Algirdo Butkevičiaus inicijuojama Geriausių rajono mokinių pagerbimo šventė - 2019


Trėmimų 78-ųjų metinių minėjimas


2-asis Paežerių dvaro vaikų šokio ir muzikos festivalis


MUZIEJŲ NAKTIS - 2019


Pietų Lietuvos muziejininkai rinkosi paminėti Tarptautinę muziejų dieną Marijampolėje.

 

Muziejininkus sutiko ir pasveikino Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius A. Pileckas su Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktore R. Alesienė. Viešnagė paįvairinta ekskursijomis po miestą ir vakarone Tautkaičių klojimo teatre


Dvare viešėjo Lietuvos Respublikos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas. Vizito metu ministras apžiūrėjo Paežerių dvaro sodybos kiaulidžių pastatus bei patį dvarą.


Paežerių dvare viešėjo Kroatijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Krešimiras Kedmenecas ir ambasadoriaus asistentė Jurga Jozič. Svečius lydėjo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė


Nuotaikinga Atvelykio šventė ,,Mažųjų Velykėlės“ su Velyke (Edita Andriulioniene), šokiais ir dainom, puikiu oru ir gera nuotaika, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros šventoriuje


,,Menų dūzgės 2019“, kurių metu pristatytos naujos edukacinės programos: - KĄ PASAKOJA SENOS MUZIEJAUS KNYGOS; - RESTAURAVIMO MAGIJA


Penktadienio popietė dvaro ledainėje ,,Su pirma paukščio giesme“


Paežerių dvaro ledo skulptūrų festivalis - 2019


Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur 2019“


Kalėdinė popietė  „Ir kiškiams patinka Kalėdos...“