Galerija

Paežerių dvaro sodyboje naujas statinys


Paežerių ežero pakrantėje atsirado laikinas pontoninis lieptas. Šį sumanymą leido įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, programa. Vilkaviškio rajono seniūnijose ir internete nuo 2020 m. birželio 15 d. iki 2020 m. liepos 9 d. vyko balsavimas, kurio metu Vilkaviškio rajono gyventojai galėjo išsakyti nuomonę ir savo balsą atiduoti už patraukliausią ir tinkamiausią iniciatyvą. Vieną iš mažųjų projektų iniciatyvų laimėjo pontoninio tilto įrengimas Paežerių dvaro sodybos teritorijoje.
Šio projekto tikslas – padaryti Paežerių dvaro sodybos paežerę patrauklesnę bei pritaikytą pramogoms, pritraukti didesnius turistų srautus ne tik į Paežerių dvarą, bet ir į visą Vilkaviškio rajoną, suteikti jiems kuo platesnį spektrą pramogų. Nuo šiol kaimynystėje įsikūręs Vilkaviškio buriuotojų klubas ,,Škvalas“ turės galimybę švartuotis dar vienoje ežero pakrantės vietoje, pasiūlydamas savo paslaugas ir turistams. Šiuo lieptu ketina naudotis ir Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras–muziejus, vasarą rengiantis klasikinės muzikos festivalius. Tikimasi, jog projektas ženkliai prisidės prie vietos gyventojų ir svečių kultūrinių bei pramoginių poreikių tenkinimo. Projekto vertė: 18 208 Eur. Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
Nuotraukose Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus direktorė Jurgita Morozaitė ir UAB „Torgas“ direktorius Dainius Prušinskas, kurio įmonė atliko pontoninio liepto įrengimo darbus.
 


Paežerių dvare penkios Marijampolės regiono savivaldybės pasirašė Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo sutartį. Savo parašais šią sutartį patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės, Šakių rajono savivaldybės, Marijampolės savivaldybės, Kazlų Rūdos savivaldybės ir Kalvarijos savivaldybės merai.


Mistinis žibintų vakaras Paežerių dvaro sodyboje.


Spalio 16 d. Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje vyko edukaciniai užsiėmimai, lydintys šiuo metu Paežerių dvare vykstančią parodą Kūrybines dirbtuves vedė dvi šios parodos dalyvės – Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė ir Nijolė Šaltenytė. Dirbtuvėse buvo proga praktiškai išmėginti rankų darbo popieriaus gamybą ir patirti giliaspaudės grafikos spaudos procesą. Susitikimą vainikavo pasivaikščiojimas parodoje kartu su menininkėmis. Išsiskirstėme laukdami būsimų susitikimų su kitais ekspozicijos autoriais.


PALINKĖJO ĮGYVENDINTI NAUJUS SUMANYMUS

 

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus bendruomenė atsisveikino su buvusiu Vilkaviškio krašto muziejaus direktoriumi, istoriku, muziejininku, keleto knygų apie Vilkaviškio ir visos Suvalkijos istoriją autoriumi Antanu Žilinsku.
„A.Žilinskas – istorikas, kuriam gyventi istorijos alsavimu kiekviename žingsnyje tarsi prisakė likimas… Jam kalba viskas: ir senamiesčio gatvės, raudančios dėl nesibaigiančių liūčių, ir senos apleistos kapinės, nesulaukiančios lankytojų, ir pliki laukai, aimanuojantys dėl žmogaus nepagarbos jų gerbtinam amžiui, ir… – vardinti galima dar labai daug. Tiesa, tame kalbėjime – ne vien dabarties akimirkos spindesys, čia – ir praėjusių laikų atspindžiai, kuriuos jis ne tik girdi, bet ir kruopščiai užrašo. Jei nepakanka savų įžvalgų ar išlikusių dokumentų liudijimų, jis nesidrovėdamas seka pėdsakais: apklausinėja visus, kiek įmanoma, galinčius prisidėti prie tos istorijos išsaugojimo.“ – Tokį taiklų apibūdinimą atsidavusiam istorikui parinko vienos iš paskutinių jo knygos redaktorė Laima Grigaitytė.
Nuo 2002 iki 2014 m. Antanas Žilinskas dirbo Vilkaviškio krašto muziejaus direktoriumi, iki 2020 m. rugsėjo 30 dienos – istoriku, muziejininku ir gidu. Per šį laikotarpį A. Žilinskas ne tik daug tyrinėjo, bet ir nenuilstamai rašė. Publikavo daug įvairiausių straipsnių, ypač istorine tematika, parengė ir išleido brošiūrą „Gražiškių istorija“, lietuvių ir anglų kalbomis išleido net tarptautinio atgarsio susilaukusią knygą „Dingusios tautos pėdsakais“, nepaprasto pasisekimo sulaukusi, vos šį pavasarį išleista „100 Vilkaviškio krašto istorijų“ jau prašosi pakartotinio leidimo.
Per dvidešimt muziejui atiduotų metų Antanas Žilinskas tapo tarsi Vilkaviškio krašto istorijos tyrinėtojų simboliu, nepamainomu gidu, kurio galvoje sukasi šimtai įdomiausių istorijų. Jo vardas žinomas visoje Lietuvoje. Dažnai į muziejų paskambinę kitų muziejų bendradarbiai, istorijos tyrinėtojai ar paprasti žmonės pirmiausiai teiraujasi Antano. Jis muziejuje buvo tarsi nenuginčijamas ekspertas, autoritetas ir pagrindinis konsultantas. Daugelis A. Žilinską žino ir vertina ir kaip nenuilstantį žydų istorijos tyrinėtoją, daug metų atidavusį šios tautos pėdsakų Vilkaviškyje paieškai ir jos atminimo įamžinimui, po pasaulį pasklidusių litvakų telkimui. Jo dėka atgimė daug su mūsų kraštu susijusių garbingų istorijų, iš užmaršties prikelta daug ryškių asmenybių ir įvykių, sukurtos ir atgaivintos dvarų istorijos, Nepriklausomybės kovos ir kiti svarbūs krašto istorijos liudijimai. Tai veikla, kurios mastus gali suvokti tik ilgametis muziejininkas, o jos reikšmę jaus ir darbo vaisiais naudosis dar ir mūsų provaikaičiai. Jo publicistikos dėka Vilkaviškio kraštas Lietuvos istorijoje įrašytas kaip stiprus, prie valstybės pamatų prisidėjęs, daugybę talentingų žmonių išugdęs tautos atgimimo lopšys.
Rugsėjo 30 dieną į Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centrą-muziejų atvykę Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas, direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė Antanui Žilinskui už Vilkaviškio krašto istorijos tyrinėjimą, informacijos sklaidą Lietuvos ir užsienio spaudoje, radijo ir televizijos laidose, ilgametę kūrybinę ir edukacinę veiklą, puoselėjant visuomeniškumą, pilietiškumą ir etninę kultūrą bei istorines ir dvasines vertybes, įteikė Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neiberkos Padėkos raštą.
„Antaną Žilinską prisimenu dar nuo darbo Turizmo informacijos centre, kaip pavyzdį, į kurį galėjai visuomet kreiptis patarimo, jis buvo puikus mokytojas ir kolega, charizmatiška asmenybė, apie kurią žinojo ne tik Vilkaviškis, bet ir visa Lietuva. Linkiu, kad šiame, naujame gyvenimo etape įgyvendintumėte darbus ir idėjas, kuriems pritrukdavo laiko, o mes į jus ir toliau galėtume kreiptis patarimo,“ – linkėjo D. Riklienė
„Gyvenimo išmintis - tai rūpestingai puoselėti gabumus, nešykštėti užuojautos, reikšti nuoširdų dėkingumą aplinkiniams, nepražiopsoti progos ir sumaniai pasinaudoti aplinkybėmis. Manau, jūs puikiai visu tuo pasinaudojote“, - kolektyvo vardu, dėkodama už indėlį į muziejų dėkojo Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus direktorė Jurgita Morozaitė.
„Džiaugiuosi palikęs įspaudą“, – atsisveikindamas su kolegomis kalbėjo Antanas Žilinskas, prisiminęs, kaip jo vadovaujamu laikotarpiu dvaro oficina iš nuniokotų patalpų rėmėjų dėka tapo gražiais muziejaus rūmais, o šiandieninė Vilkaviškio istorija jau neįsivaizduojama be jo atradimų bei sukurtų legendų.

 


Holokausto minėjimas

 

Rugsėjo 23 d. Vilkaviškyje prie holokausto aukų memorialo vyko 79-ųjų metinių minėjimas „Kadaise jiems ryškiai švytėjo Toros šviesa“.

Minėjime dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Vašingtono Holokausto memorialinio muziejaus atstovė Rūta Puišytė, Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkasprofesorius Vytautas Šlapkauskas, žydų gelbėtojų artimieji, miesto mokyklų moksleiviai, kultūros ir švietimo darbuotojai.

„Įsiklausyk ir išgirsk, ką sako tau tautos nelaimės istorija...“ – mirties stovyklos kalinio M. Dvoržeckio eilėmis minėjimą pradėjo renginio vedėja Elena Rupeikienė, priminė Lietuvos žydų istoriją.

1941-1943 m. nužudyta 220 000, t.y. 94 %  tautos. Masinių žudynių vietos yra Kauno IX fortas, Paneriai ir dar apie 200 Lietuvos vietų.

1941 m. birželio – rugsėjo – lapkričio mėnesiais žydų naikinimas vyko mūsų rajone. Tada buvo nužudyti apie 6000 žydų, keli šimtai mūsų rajono gyventojų, daugybė karo belaisvių. Jų nužudymo vietas primena memorialai Vilkaviškyje, Kybartuose, Virbalyje, Vištytyje ant Ilgojo kalno, Baltrušių, Žynių kaimuose, Paražnių miške.

Pagarbą holokausto aukoms išreiškė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Vašingtono Holokausto memorialinio muziejaus atstovė Rūta Puišytė. Buvo pagerbtas nužudytųjų atminimas, kartu prisiminti ir žydų gelbėtojai, kuriems suteiktas Pasaulio teisuolių vardas. Žydų gelbėtojų vardu kalbėjo mokytoja Vida Vosylienė, kurios tėvai globojo žydaitę Danutę Pliuraitytę.

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos moksleiviai literatūrinėje – muzikinėje kompozicijoje „Kadaise jiems ryškiai švytėjo Toros šviesa“ perteikė žydų  patirtą siaubą ir šeimų tragediją. Moksleivius parengė lietuvių kalbos mokytoja Vaida Kriščiūnienė. Prie paminklo mokiniai padėjo Atminimo akmenėlius, svečiai padėjo degančias žvakeles ir gėles.

Atmink !

Izraelio tautos katastrofą atmink, atmink ir jos kovą ir žūtį...

Ir tebūnie tai vardan tų, kurių jau nebėra.

Po minėjimo Holokausto aukų kapinėse svečiai ir dalyviai nuvyko į Vilkaviškio autobusų stotį, kur laukimo salėje eksponuojama Suvalkijos (Sūduvos ) kultūros centro-muziejaus parengta paroda „Dingęs Vilkaviškis: pastatai ir žmonės“. 

 


Dvare atgimė žvėrinčius

 

Netikėtai vasarišką, šiltą ir saulėtą šeštadienio popietę į Paežerių dvarą rinkosi gyvūnų mylėtojai. Renginys „Mažieji dvaro draugai. Atkurkime žvėrinčių“– dalis rugsėjo 11-20 dienomis Lietuvoje vykstančių Europos paveldo dienų „Kultūros paveldas ir edukacija“, kurios kviečia tyrinėti mus supančią kultūros paveldo įvairovę. Šia proga Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus darbuotojai pasipuošė naujais, dvariško gyvenimo laikotarpį menančiais kostiumais.

Nuo seno dvaruose buvo ne tik išpuoselėti parkai, bet ir gausus būrys naminių gyvulių bei paukščių, netrūko čia ir žvėrių bei egzotiškų gyvūnų, kuriais ponai mėgo pasipuikuoti, pasikviesdami į savo šventes kitų dvarų savininkus. Deja, šiais laikais išlaikyti žvėrinčių dvare būtų sudėtinga, todėl norėdami priminti šią tradiciją, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus darbuotojai sukvietė didžiulį būrį gyvūnų augintojų. O į šventę atėję lankytojai galėjo ne tik pasigrožėti, bet ir pasikonsultuoti, pasimokyti, kaip auginti ar prižiūrėti vienus ar kitus gyvūnus. Nemokamas konsultacijas teikė ir patarimus dalino ne tik augintojai, bet ir veterinarijos specialistai. Tai ypač aktualu šiomis dienomis, kai girdime apie netinkamas gyvūnų priežiūros sąlygas.

Gyvūnų mylėtojų šventėje galėjome sutikti net vėžlį, kuris pasirodė ne toks ir lėtas. Ir daug kitų gyvūnų: nuo didžiulio būrio naminių paukščių iki ponių ir alpakų, nuo įvairiausių veislių šunų iki gražiausių ir dydžiu stebinančių triušių, taip pat kačių ir balandžių

Už sukurtą gražią šventę dėkojame Marijampolės veterinarijos centrui ir vet.gydytojai Karolinai Šukytei, Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijai, Lietuvos veislinių paukščių augintojų asociacijai ir jos pirmininkei Agnei Blechertienei, Vilkaviškio rajono ūkininkams, alpakų augintojams Gritai ir Kęstučiui Vitkauskams, Marijampolės tarnybinės dekoratyvinės šunininkystės klubui „Draugas“ ir jo prezidentei Neringai Sajauskaitei-Juknevičienei, balandžių augintojui Juozui Litvinui. Taip pat kitiems šventės dalyviams: animatoriams iš Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro teatro studijos “Vaidybinės improvizacijos“ ir jų vadovei Ilonai Viltrakienei, Menų mokyklėlės vadovei Jolantai Daniliauskienei, taip pat menininkei, gražinusiai vaikų veidukus. Nuotaikingo koncerto dalyviams: vaikų POP chorui „Spindulys“ ir jų vadovei Irmai Menčinskienei, VVJC vokalo studijai „Akimirka“ ir jų vadovei Editai Linkevičienei bei „Kengūros šuoliui“ ir vadovei Žanetai Galinytei.


Irūna ir Marius ,,Švieski man vėl" Paežerių dvaras - 2020

 

Paežerių dvaro sodyboje skambėjo Mariaus Jampolskio ir dainininkės Irūnos Puzaraitės-Čepononienės duetas, šiemet minintis savo 10-metį scenoje. Jų koncertinėje programoje „Švieski man vėl“ buvo dedikuojama Stasio Povilaičio atminimui.


Jaunųjų atlikėjų festivalis „Karvelėli mėlynasai“ 08-30

 

Rugpjūčio 30 dienos popietę į baigiamąjį jaunųjų atlikėjų festivalio „Karvelėli mėlynasai“ koncertą Paežerių dvare rinkosi akordeono muzikos mėgėjai. Kartu su Vytauto Didžiojo universiteto kameriniu orkestru koncertavo respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas akordeonininkas Laimonas Salijus. Koncerte netrūko muzikos įvairių skonių klausytojams. Nuo naujai interpretuoto J. S. Bacho koncerto klavyrui ir orkestrui iki aistringojo Argentinos tango revoliucionieriaus Astor Piazzolla kūrinių. Net lietus neišdrįso sutrukdyti tokiam koncertui. Organizatoriai – Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus tikisi, kad jaunųjų atlikėjų festivalis „Karvelėli mėlynasai“ kasmet atsiskleis vis naujomis spalvomis, pritrauks vis daugiau naujų atlikėjų bei žiūrovų, įgaus vis didesnį atgarsį klausytojų širdyse. Šiemet festivalis atsisveikina iki kitų metų, lauksime jūsų būsimuose koncertuose.


Jaunųjų atlikėjų festivalis „Karvelėli mėlynasai“ 08-02

 

Paežeriuose nuskambėjo antrasis jaunųjų atlikėjų festivalio „Karvelėli mėlynasai“ koncertas. Šįkart klausytojams savo atliekamus kūrinius dovanojo itin gausus būrys jaunų atlikėjų. Vos prieš metus susibūręs medinių pučiamųjų kvintetas NAIA – jaunų, tačiau jau pasaulinio pripažinimo siekiančių ir užsienyje kvalifikaciją tobulinančių atlikėjų kolektyvas klausytojus stebino muzikinių spalvų išraiškingumu ir meniniu  kontrastingumu.

Itin šiltai žiūrovų buvo pasitikti vokalistai: profesorė, operos primadona, Nacionalinės premijos laureatė Irena Milkevičiūtė su savo mokiniais Laurynu Juozapu Aksamitu ir mūsų kraštiete Emilija Finagėjevaite. Populiarūs lietuvių ir užsienio autorių kūriniai, gražūs balsai šiltą ir saulėtą popietę Paežerių dvaro sodyboje pripildė romantiškos nuotaikos.

Renginio metu taip pat buvo įteikti padėkos raštai medžio drožėjams, pavasarį Paežerių dvaro parką papuošusiems meniškomis skulptūromis. Dėl karantino organizatoriams plenero užbaigimą teko atidėti vasarai, todėl buvo pasirinkta ši, koncerto, diena. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė įteikė mero padėkas bei atminimo dovanas plenero „Paežerių dvaro legenda“ dalyviams: Antanui Lastauskui (Kalvarija), Raimundui Blažaičiui (Alvitas), Artūrui Zienkai (Alytaus rajonas) ir Juozui Videikai (Jurbarkas) už dvaro legendos meninį įprasminimą, pratęsiant šimtamečio ąžuolo gyvenimą. Į koncertą susirinkę žiūrovai galėjo Kęstučio Inkratos surengtoje parodoje išvysti įsimintiniausias plenero akimirkas – nuo medžio apdorojimo, iki skulptūros pastatymo.


PIETŲ LIETUVOS MUZIEJININKŲ SĄSKRYDIS BIRŠTONE

 

Liepos 10 d. Birštone vyko Pietų Lietuvos 11 muziejų darbuotojų tradicinis sąskrydis. Sąskrydžio dalyvių laukė pirmas išbandymas – užkopti į Vytauto kalną, nes atidarymas vyko ant piliakalnio. Birštono muziejaus darbuotojas svečius supažindino su Birštono istorija, pasveikino rajono savivaldybės atstovas, Jiezno kaimo kapela „Jieznelė“. Toliau laukė sekantis išbandymas – grožėjimasis Nemuno vingiais iš Birštono apžvalgos bokšto. Bet kad pasigrožėtume, turėjome užlipti į aukštąjį bokštą. Deja, tai ne kiekvienam pavyko.
Sąskrydžio programa tęsėsi tarp miškų įsikūrusioje kaimo turizmo sodyboje. Čia muziejai papasakojo apie darbą karantino sąlygomis, pasveikino vieni kitus, pasidalijo dovanomis. Visus nudžiugino nuotaikingas Stakliškių kultūros centro pasirodymas, naujų muziejininkų krikštynos ir bendravimas prie lauknešėliais nukrautų stalų. Sąskrydis parodė, kad muziejininkai ne tik kūrybingai ir sunkiai dirba, bet ir moka linksmintis.


Liepos vakaras su orkestru „Kybartai“ Paežerių dvaro sodyboje

 

Koncerte dalyvavo:
,,Lietuvos balso“ finalininkė Laura Ziegoraitytė 
Tekstus skaitys Mindaugas Bučinskas
Orkestro "Kybartai" šokių kolektyvas ,,Liepa“
Šokių kolektyvas ,,Agatas“
KKC Pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Kybartai“


Jaunųjų atlikėjų festivalis „Karvelėli mėlynasai“

 

Nostalgijos kupinu romansu „Karvelėli mėlynasai“, kurį iš Paežerių dvaro balkono sudainavo Edgaras Montvidas, prasidėjo jaunųjų atlikėjų festivalis „Karvelėli mėlynasai“. Vienas žymiausių pasaulio tenorų, kurio balsas skamba Londono karališkojoje „Covent Garden“ operoje, Milano „La Scala“, Paryžiaus Versalio rūmuose, Ciuricho, Vienos ir kitų didžiausių pasaulio miestų operose bei teatruose, sutiko būti šio festivalio globėju. Sveikinimo kalboje E. Montvidas prisiminė nelengvą savo muzikinį kelią, kaip jį, mažą berniuką iš Kybartų, vos persikėlus gyventi į Kauną, mama nuvedė į muzikos mokyklą. „Kiekvienam menininkui pirmiausia svarbu būti pastebėtam, kaip ir svarbu sulaukti aplinkinių paramos, todėl džiaugiuosi, kad savo globa, galbūt patarimais galėsiu prisiliesti prie šių jaunųjų talentų skrydžio,“ – sakė E. Montvidas. „Šiame festivalyje skambės vardai, kuriuos rekomenduojame įsiminti, nes po keleto metų juos gal matysime tik pasaulio scenų afišose,“ – atidarydama festivalį kalbėjo Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus direktorė Jurgita Morozaitė.Direktorės žodžius patvirtino atidarymo koncerto atlikėjai: kartu su E. Montvidu scenoje pasirodė nepaprastai gražaus ir įtaigaus balso atlikėja Vismantė Vasaitytė bei jaunatviškas ir energingas styginių kvartetas „Archi Quartett“. Koncerto metu skambėjo ne tik populiarioji klasika, bet ir šiuolaikiniai lietuvių autorių romansai. Gausiai Paežerių dvare susirinkusius klausytojus džiugino ne tik puikūs atlikėjų balsai, bet ir šiltas bendravimas bei charizmatiškojo E. Montvido staigmenos. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė mero vardu padėkojo Edgarui Montvidui už meilę savo gimtajam kraštui bei globą ir puikų pavyzdįjaunimui.


GYVENTOJŲ TRĖMIMŲ PRADŽIOS PAMINĖJIMAS

 

Birželio 14 d. vyko sovietinės okupacijos 80-mečio ir gyventojų trėmimų pradžios minėjimas „Išplėšti iš Tėvynės delnų“. 12 val. Vilkaviškio katedroje buvo aukojamos šv. Mišios. Paminėjimas vyko prie Vilkaviškio viešosios bibliotekos stovinčio paminklo genocido aukoms atminti, kur susirinko gausus būrys buvusių tremtinių, jų artimųjų, Vilkaviškio P. Karužos 406 kuopos šauliai, vad. R. Ramanauskas, svečiai iš Vilniaus –Seimo nariai Kęstutis Smirnovas ir Paulius Saudargas, knygų apie tremtį autorė Goda Krukauskienė, krašto istorijos puoselėtojai. Gintauto Turonio atliekama birbynės melodija sukėlė minorinę nuotaiką, kurią papildė jaunųjų šaulių atliekama meninė kompozicija ir renginio vedėjos Elenos Rupeikienės skaitomos eilės. Minėjimo dalyvius pasveikino rajono meras Algirdas Neiberka ir europarlamentaras Juozas Oleka. Prisiminimais apie Sibire praleistus metus pasidalino buvę tremtiniai Regina Neiberkienė ir Kęstutis Dambrava, kaip šeimos saugo savo tėvų atminimą papasakojo rezistento Alfonso Pumerio dukra Gitana Pumerytė-Vosylienė, politkalinės Marijonos Želvytės dukra Linutė Skrinskienė. Padėję gėles prie paminklo minėjimo dalyviai aplankė Vilkaviškio geležinkelio stotį, iš kurios prieš 79 metus pajudėjo į šiaurę tremtinių vagonai, meldėsi prie genocido aukų paminklo Vilkaviškio kapinėse. Renginys baigėsi Paežerių dvaro ledainėje, kur renginio dalyviams buvo pristatyta paroda „Išplėšti iš Tėvynės delnų“. Vaišindamiesi muziejininkų paruošta arbata buvę tremtiniai prisiminė Sibire patirtas negandas, aptarinėjo parodos eksponatus ir žadėjo ekspoziciją papildyti savo saugomomis relikvijomis


Tautodailininko Sauliaus Tumelio paroda „Gyvybės medžio raštai“

 

Kovo 12 dieną Paežerių dvaro ledainėje atidaryta menininko iš Kalvarijos savivaldybės Sauliaus Tumelio darbų paroda „Gyvybės medžio raštai“. Pastaruoju metu garsėjantis kaip ažūrinių margučių meistras, Saulius Tumelis taip pat veria šiaudinius sodus, tapo paveikslus, fotografuoja gamtą ir siuvinėja liturginius rūbus bei vėliavas. Profesionalus siuvėjas nuo 1979-ųjų, įgijęs aukštesnįjį siuvėjo išsilavinimą, liturginius rūbus S. Tumelis su pertraukomis siuva jau beveik dvidešimt metų. Siuvinėti mokęsis iš bažnytinių rūbų katalogo, siuvėjas sako sukirpęs, pasiuvęs bei išsiuvinėjęs keliolika arnotų bei tiek pat stulų. Jo liturginiai rūbai pasklidę ne tik Lietuvoje, bet iškeliavę ir į Čikagą. Pastaruoju metu tautodailininkas dažnai gauna užsakymų išsiuvinėti įstaigų ar meno mėgėjų kolektyvų vėliavas. Parodoje lankytojai galės išvysti keletą tautodailininko siuvinėtų arnotų, bažnytinę bei mokyklos vėliavas, Liubavo miestelio ir meno kolektyvų vėliavas. Visa tai – kruopštus rankų darbas, mašina S. Tumelis sako siuvinėjantis nebent raides. Margučius tautodailininkas puošia taip pat daug kantrybės ir kruopštumo reikalaujančiu būdu – graviruoja, kietą stručio kiaušinio lukštą paversdamas ažūriniu marmuru. Atvykusiems į parodos atidarymą, S. Tumelis pademonstravo ir norintiems leido pabandyti kiaušinyje išgraviruoti jau pažymėtus ornamentus. „Iš pradžių, kaip ir daugelis, kiaušinius marginau vašku. Bet pastebėjau, kad šis kūrybos procesas labai imlus darbui, reikia kiaušinius nuvaškuoti, paskui juos nudažyti. Visa tai užima daug laiko, be to, turi, liaudiškai tariant, „atidirbti“ ranką, kad pavyktų. Pabandęs kiaušinius graviruoti elektriniu grąžtu, supratau, kad taip gerokai greičiau ir paprasčiau gaunu norimą rezultatą“.


Paežerių dvare vyko moksleivių varžytuvės

 

Pasitikdamas Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus 2020 m. kovo 10 dieną organizavo varžytuves Vilkaviškio rajono vyresniųjų klasių moksleiviams „Tautos istorija kalbos lobynuos slypi“, skirtą Lietuvių kalbos dienoms paminėti.


2020 m.Vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda lankėsi Marijampolės regione, kur susitiko su apskrities merais, vietos bendruomenių atstovais. Pasodinęs ąžuoliuką dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje, Prezidentas užsuko į Paežerių dvarą, kur susitiko su Marijampolės regiono bendruomenių atstovais. Prezidentas liko sužavėtas nuostabiu Paežerių dvaru, jo architektūra, domėjosi dvaro istorija bei savininkais. Atminimo knygoje pasirašęs Prezidentas Gitanas Nausėda palinkėjo Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus darbuotojams didžiausios sėkmės ir optimizmo puoselėjant vertingą istorinį paveldą ir populiarinant istorinės atminties klodus.


Renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Tėvynę reikia visą laiką kurti“

 

Pasitikdami 102-ąsias Valstybės atkūrimo metines, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros – centro muziejaus darbuotojai pakvietė prisiminti kraštietį, kuris visą savo gyvenimą paskyrė valstybės kūrimui: ne tik savo darbais, bet ir įkvėpdamas bei paskatindamas kitus – Lietuvos Nepriklausomybės Aktos signatarą, buvusį Vilkaviškio rajono merą Joną Mačį. O ir proga tokiam renginiui pasitaikė neeilinė – prieš kurį laiką pasaulį išvydo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo išleista knyga „Jonas Mačys“. Mintimis apie knygos sudarymą ir Jono Mačio asmenybę pasidalino autorius Andrius Grygelaitis. Darbą tuometinėje Aukščiausioje Taryboje prisiminė į renginį atvykęs Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos žemdirbių sąjūdžio tarybos narys, buvęs žemės ūkio ministras Rimvydas Raimundas Survila. Apie savo pirmtaką nuoširdžiai pasakojo Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka, mintimis ir prisiminimais dalinosi kiti buvę Jono Mačio bendražygiai: buvusi Persitvarkymo sąjūdžio Vilkaviškio rajono iniciatyvinės grupės atsakingoji sekretorė Dalytė Šileikienė, buvęs Jono Mačio padėjėjas – sekretorius Aukščiausioje Taryboje Algimantas Mackevičius, Šeimenos seniūnas Gintas Bakūnas. Visų jų bei dar keleto kitų bendražygių mintys ir sugulė šioje knygoje. Daugelis kalbėtojų prisiminė ir tuometinį stiprų šeimos palaikymą Jonui Mačiui. Ponia Roma Mačienė prisiminė tuomet nelengvus šeimai laikus, kai jos vyrą ir trijų vaikų tėvą buvo įsukusi politika. Renginio pabaigoje buvo pristatyta puiki žirgų kolekcija, kurią per savo gyvenimą sukaupė Jonas Mačys bei Nepriklausomybės atkūrimo žingsniai Vilkaviškio rajone prieš 30 metų. Renginį pagyvino nuostabus Vilkaviškio muzikos mokyklos atlikėjų koncertas: kanklių trio: Paulina Blažauskaitė, Paulina Balandaitė ir jų mokytoja Raimonda Kurauskienė, dainininkė Simona Raugalaitė, jos mokytoja Rita Štrimaitienė, birbynininkas Martinas Briauka, jo mokytojas Gintas Turonis, lumzdeliu grojo Goda Mališkaitė, mokytoja Daiva Akelaitienė, atlikėjams akomponavo koncertmeisterė Kristina Cibulskienė. J. Mačio surinkta žirgų kolekcija.


Atidaryta laikrodžių paroda ,,Dvaro laikas"

 

Paežerių dvaras, atsisveikindamas su jubiliejiniais, 220 metais, vėl iš naujo suka laiko ratą ir sausio 9 dieną pakvietė vilkaviškiečius į naująją ekspoziciją – laikrodžių parodą „Dvaro laikas“. Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus turi sukaupęs nemažą laikrodžių kolekciją – apie 120. Daugiausia joje – sieninių, arba kitaip vadinamų švytuoklinių laikrodžių, kurie kažkada buvo savotiška namų puošmena. Rudenį kultūras centras-muziejus kreipėsi į vilkaviškiečius, kviesdamas dovanoti atliekamus laikrodžius muziejui. Šiuo metu veikiančioje parodoje galima išvysti ir vilkaviškiečių padovanotus jų gyvenimo liudininkus: tai ir rankiniai, ir staliniai, ir sieniniai laikrodžiai. Iš gyventojų rudenį dovanų buvo gauti 83 laikrodžiai. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus dėkoja visiems dovanotojams ir primena, kad visa, kas jums brangu, ir norite, kad jūsų istorija būtų saugoma muziejuje, galite ją atnešti ir padovanoti visų muziejaus lankytojų džiaugsmui. Parodoje „Dvaro laikas“ galima išvysti laikrodžių raidos istoriją. Klaipėdos laikrodžių muziejus parodai paskolino projektą - parodą „Muziejus ant ratų“. Šioje kilnojamoje parodoje – laikrodžių istorija nuo XIV iki XX amžiaus. Tai puiki edukacija moksleiviams. Parodoje daug savitas istorijas turinčių laikrodžių, akį patrauks žadintuvų rinkinys, kuriame ant tarpukario žadintuvų rasite užrašus „Gudrus gaidys“, „Pirmos rūšies budnikas“ ir kitus. Bene įdomiausia parodos dalimi galima laikyti kišeninių laikrodžių kolekciją, kurie buvo pagaminti Šveicarijoje, dar ir dabar žinomose pasaulinį garsą turinčiose įmonėse, tokiose, kaip Omega ar Tissot ir kitose. Šie laikrodžiai buvo rasti Vilkaviškyje, statant naują namą, toje vietoje, kur tarpukariu buvo žydo laikrodžių krautuvė. Šie laikrodžiai turi ne tik kainas, prisegtas prie jų litais, bet ir dar vieną labai įdomų dalyką – Virbalio muitinės plombas. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus muziejininkai Kęstutis Inkrata ir Daiva Rožienė šiai parodai pagal smėlio laikrodžio principą sukūrė ledo laikrodį, kuris parodos lankytojams primins, jog vis dar laukiame žiemos.


Muzikine-menine kompozicija „Magdalenos žemė žydi“

 

Sausio 9 dieną muzikine-menine kompozicija „Magdalenos žemė žydi“ Paežerių dvare buvo pagerbta kūrybingoji išeivijos dailininkė, iškili meno ir kultūros mecenatė, įvairių projektų įkvėpėja ir rėmėja, daugelio išeivijos ir Lietuvos menininkų ir kultūros darbuotojų bičiulė, globėja, neprilygstamo dosnumo žmogus Magdalena Birutė Stankūnaitė Stankūnienė. Didi mecenatė gimė prieš pat Tris karalius, prieš 95-erius metus. Vakaro metu M. B. Stankūnienės dienoraščio laiškų fragmentais, prisiminimais dalinosi dailininkės meno salono viešnios: aktorė Virginija Kochanskytė, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė ir pianistė Beata Vingraitė. Apie beveik prieš tris dešimtmečius užsimezgusią Vilkaviškio krašto muziejaus draugystę su didžia mecenate Magdalena Stankūniene pasakojo Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Elena Rupeikienė. Jaunystėje iš gimtosios Sūduvos okupacijų ir karo nublokšta į Vakarus, M.B. Stankūnienė patyrė pabėgėlių dalią ir negyjančias netektis, bet nepalūžo. Dirbo, mokėsi, kūrė, mylėjo Lietuvą, kurią dažnai lankė. Nuėjo ilgą, kupiną spalvų ir prasmingą gyvenimo kelią. Buvo apdovanota JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos dailės premija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi; 1997 m. jai suteiktas Vilkaviškio rajono garbės pilietės vardas, 2008 m. – Marijampolės garbės pilietės vardas. Įvertinta amžininkų ir nepamiršta. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus mecenatės sukakčiai atnaujino jos ekspoziciją. Muziejuje taip pat saugoma nemažai dailininkės dovanotų paveikslų ir asmeninių daiktų. Dvaro rūmuose veikiančioje laikrodžių parodoje „Dvaro laikas“ galima išvysti ir keletą jos dovanotų laikrodžių.


Gerumo ir šilumos kupinas vakaras.

 

Vilkaviškio rajono ROTARY klubas kartu su prodiusere, dainų autore ir atlikėja Laima Lapkauskaite bei Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centru-muziejumi organizavo gerumo vakarą-koncertą „Lai išsipildo vaikų kalėdinės svajonės“.


Kalėdinė popietė „Kiškių mokykla“ - 2019 m.

 

Kalėdinė popietė ,,Ir Kiškiams patinka Kalėdos...“ su Vilkaviškio pradinės mokyklos 3C klasės mokiniais ir mokytoja Rima Kijauskiene, bei 4D klasės mokiniais ir mokytoja Lina Skaisgiriene. Ačiū visiems už šį puikų vakarą ir linkime, kad Kalėdinė nuotaika lydėtų ištisus metus.


Dvarų senovinės muzikos festivalio „Viva la musica“ užburiantis koncertas 

 

Paežerių dvaro rūmuose ne kartą buvo taip nutikę, kad renginio metu žiūrovai netilpo didžiojoje salėje ir reikėjo juos sodinti greta esančioje, tačiau dar nė karto taip nebuvo, kad netilptų atlikėjai. Grojant koncerto Dvarų senovinės muzikos festivalio „Viva la musica“ baigiamąjį kūrinį, pagrindinėje scenoje išsidėstė Lietuvosnacionalinės filharmonijos ansamblio „Musica Humana“ atlikėjai, o aštuoni klarnetininkai įsikūrė gretimoje salėje. Per visas dvaro erdves nuskambėjęs Aram Chačaturian valsas iš muzikos spektakliui „Madagaskaras“ nepaliko abejingų, žiūrovai plojo atsistoję ir kūrinį reikėjo kartoti. Bendras trijų kolektyvų – „Vilniaus klarnetai“, Rygos klarnetų kvarteto „Quattro Differente“ ir „Musica Humana“ atlikėjų koncertas – kamerinės muzikos ansamblio meno vadovo ir dirigento Roberto Beinario sumanymas. „Tai pirmas kartas, kai ansamblis kartu scenoje muzikuoja su aštuoniais klarnetininkais. Programos idėja kilo glaudžiai bendradarbiaujant su Latvijos pūtikais. Norisi sujungti mūsų šalių pučiamųjų instrumentų tradicijas ir jas įtaigiai perteikti klausytojams. Tikimės, kad šią programą išgirs ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos publika. Šį kartą pasirinktas klarnetas kaip centrinė koncerto figūra, – sakė R. Beinaris. Pirmieji koncertą pradėjo „Vilniaus klarnetai“ kartu su svečiais iš Latvijos atlikdami japonų kompozitoriaus EijiTanguchi kūrinį „Klarnetų fanfaros“. Rygos klarnetų kvarteto „Quattro Differente“ atlikėjai grojo ne tik latvių, žymių Europos, bet ir lietuvių kompozitoriaus Kęstučio Daugirdo kūrinį „Užaugo liepa“. Vieną kūrinį latviai atliko kartu su žymiuoju lietuvių vargonininku Gediminu Kvikliu, šįkart grojusiu fortepijonu. „Vilniaus klarnetų“ atlikėjai taip pat virtuoziškumu nenusileido latviams, atlikdami įvairių stilių ir laikmečių kūrinius – klasicizmo, romantizmo, džiazo ir šiuolaikinę muziką. Nacionalinės filharmonijos ansamblis „Musica Humana“ savo pasirodymui šįkart pasirinko itin romantiškus ir nuotaikingus kūrinius. Skambėjo Terence Greaves „Mozart‘s Turkey Rock Mamba“ (adaptuotą R. Beinario) ir Astor Paizzolla kūrinį Oblivion. Dirigavo meno vadovas Robertas Beinaris. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus už puikią nuotaiką ir nuostabią muziką dėkoja: „Vilniaus klarnetai“ atlikėjams: Edvardui Kuleševičiui, Vidmantui Riškui, Denisui Nareikoir Dainiui Verbickui, „Quattro Differente“ iš Rygos kvartetui: Guntars Gedroics, Marina Vidmonte, Ojars Spila, Aleksandrs Maslovs ir kartu su jais mušamaisiais grojusiam Arturs Krivoručko, Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniam ansambliui „Musica Humana“ ir meno vadovui bei dirigentuiRobertui Beinariui. Jūs užbūrėte mus nuostabia muzika ir sukūrėte nepamirštamą šventę. Ačiū Jums! Paskutinis Dvarų senovinės muzikos festivalio „Viva la musica“ koncertas vyks gruodžio 19 d. Skambės poetinė – muzikinė kompozicija „Laisvės išėję“. Partizanų romansus atliks Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro moterų ansamblis „Medeinė“, vadovė Rima Berentaitė ir skaitovai Žibutė Šilingienė ir Remigijus Janušaitis.


Laisvės kovų 100-mečio Lietuvos kariuomenės dienos šventė - 2019 m.

 

Svarbiausiu šventės akcentu tapo kario priesaika –ištikimybės Tėvynei simbolis Lietuvos Respublikos Himnu buvo pradėta Laisvės kovų 100-mečio Lietuvos kariuomenės dienos šventė Paežerių dvaro sodyboje. Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės šaulys, skyriaus vado pavaduotojas, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro muziejaus darbuotojas Tomas Sušinskas perskaitė pranešimą apie Vilkaviškio krašto savanorius. Iš Vilkaviškio kraštoginti Lietuvos nepriklausomybės 1918-1920 m. išėjo 1159 savanoriai. Iš jų Vyčio Kryžiumi apdovanota 100 mūsų krašto karžygių, 19 Vilkaviškiosavanorių įrašyti Vytauto Didžiojo karo muziejaus žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kriptoje. Renginio metu vyko savanorių vardų skaitymai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai perskaitė daugiau nei tūkstančio 1918-1920 metų savanorių vardus. Sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Bernardas Marčiukonis, Generolo Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas plk. ltn. Paulius Diliūnas, Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos 4-osios šaulių rinktinės vadas Kęstutis Pileckas. Šiemet garbingą šimtmečio jubiliejų švenčianti šaulių sąjunga renginyje dalyvavo itin gausiai. Šventėje naujai į sąjungą įstoję šauliai prisiekė tarnauti Tėvynei, o jaunieji šauliai pasižadėjo savo jėgas ir darbus skirti Tėvynės gynybai. Šaulių gretas papildė ir šaulio priesaiką davė ir LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas. Po rikiuotės visi galėjo pasišilti puodeliuarbatos ir paskanauti kareiviškos košės, kurią išvirė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono kariai. Nors oras ir buvo žvarbokas, tačiau visiems norintiems iš arčiau pažinti kariuomenę, netrūko užsiėmimų: Generolo Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai bei Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės šauliaidemonstravo karinę ginkluotę ir amuniciją, šauliai taip pat organizavo ir šaudymo užsiėmimus iš pneumatinių ir airsoft ginklų, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba pristatė savo veiklą bei organizavo kariškas estafetes. Dvaro ledainėje vyko profesionalaus Lietuvos kariuomenės kario, viršilos Ernesto Kuckailio knygos „Partizano žiedas“ pristatymas. Savo naujausioje knygoje autorius, primindamas istorinę dokumentiką ir pasitelkdamas kūrybą pasakoja apie Lietuvos laisvės kovos sąjūdį ir garsiąją 1949 metųvasario 16-osios deklaraciją, jos pasirašymą lydėjusias aplinkybes ir partizanų vadus. Knygos pristatymo metu dainas apie partizanus ir savanorius atliko bardas, dainų ir muzikos kūrėjas Romas Naidzinavičius. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras–muziejus už surengtą gražią šventę ir pagerbtus Laisvė kovotojus dėkoja: Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-ajai rinktinei, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai, Lietuvoskariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai, Lietuvosdidžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionui, Ernestui Kuckailiui, Romui Naidzinavičiui ir visiems dalyvavusiems.


Vakaras, skirtas S. Nėriai. Pasmerkti negalima išteisinti

 

Literatūrinių skaitymų renginyje „Rudens paletė“, skirtame Salomėjos Nėries gimimo metinėms, savo kūrybą skaitė ir mintimis apie poetės poeziją bei gyvenimą dalinosi Sūduvos krašto literatai iš Vilkaviškio (V. Žalienė, J. Grakavinienė, A. Grakavinas, A. Maksvytienė, J. Kurtinaitienė), Pajevonio (J. Naujokaitis, R. Čiuprinskienė, D. Protasevičienė), Marijampolės (R. Jurgelevičius, R.Voltaraitienė), Šakių (O. Jasinskienė, R. Mockeliūnienė). Renginį vedė Vilija Žalienė, skambėjo V. Anelauskienės atliekamos dainos. Vakarą toliau vainikavo Lietuvos rašytojų sąjungos narės, rašytojos, muziejininkės, garsių knygų apie Maironį, Žemaitę ir Mačernį autorės Aldonos Ruseckaitės romano „Padai pilni vinių“ pristatymą ir susitikimą su autore. A. Ruseckaitė naujausiame romane „Padai pilni vinių“ atskleidžia prieštaringo likimo S. Nėries gyvenimo paslaptis. Ji tarsi preparuoja įvykius, dėl kurių poetė iki šiol puolama, siekia parodyti, kaip menininką įtraukia laikmečio sąlygos. Išteisinti Salomėją Nėrį, ar nuteisti – šį klausimą autorė, gausiai pateikdama archyvinės medžiagos, spręsti palieka patiems skaitytojams. Vakaro metu romano autorė papasakojo apie knygos atsiradimo aplinkybes, skaitovės Rasa Šlivinskienė ir Vilma Anelauskienė skaitė romano ištraukas, skambėjo karo metais sukurta S. Nėries poezija, skaitoma Vilijos Žalienės. Dainas pagal poetės žodžius atliko Rima ir Vaidas. Renginio dalyviams taip pat buvo pristatytas mūsų kraštuose mažai kam matytas S. Nėries portretas, nutapytas Marijos Cvirkienės.


Knygos pristatymas ,,Sūduvos girios“ (Sūduvos girių ir miškų ūkio istorinė apžvalga) su jos autoriais 


Parke klaidžiojo švieselės

 

Parke klaidžiojo švieselės Senasis Paežerių dvaro parkas spalio 30 dienos vakarą tarsi atgijo, nušviestas beveik dviejų šimtų moliūgų žibintų šviesa. Ypatingai džiaugiamės tais, kurie atėjo ne tik pasigrožėti, bet ir atsinešė savo išskaptuotus moliūgus, kurie prisidėjo prie siekio nors trumpam išsklaidyti niūrią rudens tamsą ir suteikti gražios vilties. Dėkojame: už puikią nuotaiką ir gražias dainas – Girėnų kultūros namų kapelai „Versmė“, vadovaujamai Nomedos Klimauskienės, už senąją ripką, sužaistą naujai – su moliūgais – Rimantui Diržiui, už moliūgienę – senjorų klubui Rudenėlis ir bendruomenei Virbalio vartai, Vilkaviškio skautams – už laužą ir duonelę, ir visiems už padovanotus moliūgus ir dalyvavimą. Tikimės, jog kitąmet tokį vakarą surengsime dar šviesesnį, dar šiltesnį ir užžiebsime dar daugiau žibintų.


Septintasis dvarų senovinės muzikos festivalis „Viva la musica“. Renginį Paežerių dvaro rūmuose pradėjo Kroatijos Respublikos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Krešimir Kedmenec, kuris atidarė parodą "Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą"


Europos sporto savaitė #BEACTIVE - 2019


Trakų Salos pilyje baigiamasis 2019 m. Lietuvos muziejų kelio „Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė atmintis“ uždarymo renginys /konferencija


Europos paveldo dienos'19


Paežerių dvare lankėsi svečiai iš Lenkijos – Ruciane-Nida ir Kowale Oleckie savivaldybių atstovai


Marijampolės kraštotyros muziejuje vyko Muziejų kelio atidarymas  - 2019


Išvyka ,,Vietų vardais į mus kalba žemė ir laikas. Pasiklausykime jų sakmės ... “


SŪDUVIŲ AMATŲ IR JONINIŲ ŠVENTĖ ,,MEISTRELI, PAMOKYK AMATO, JONELI, PRALINKSMINK MERGELĘ!” 


LR Seimo nario Algirdo Butkevičiaus inicijuojama Geriausių rajono mokinių pagerbimo šventė - 2019


Trėmimų 78-ųjų metinių minėjimas


2-asis Paežerių dvaro vaikų šokio ir muzikos festivalis


MUZIEJŲ NAKTIS - 2019


Pietų Lietuvos muziejininkai rinkosi paminėti Tarptautinę muziejų dieną Marijampolėje. Muziejininkus sutiko ir pasveikino Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius A. Pileckas su Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktore R. Alesienė. Viešnagė paįvairinta ekskursijomis po miestą ir vakarone Tautkaičių klojimo teatre


Dvare viešėjo Lietuvos Respublikos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas. Vizito metu ministras apžiūrėjo Paežerių dvaro sodybos kiaulidžių pastatus bei patį dvarą.


Paežerių dvare viešėjo Kroatijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Krešimiras Kedmenecas ir ambasadoriaus asistentė Jurga Jozič. Svečius lydėjo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė.


Nuotaikinga Atvelykio šventė ,,Mažųjų Velykėlės“ su Velyke (Edita Andriulioniene), šokiais ir dainom, puikiu oru ir gera nuotaika, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros šventoriuje


,,Menų dūzgės 2019“, kurių metu pristatytos naujos edukacinės programos: - KĄ PASAKOJA SENOS MUZIEJAUS KNYGOS; - RESTAURAVIMO MAGIJA


Penktadienio popietė dvaro ledainėje ,,Su pirma paukščio giesme“


Paežerių dvaro ledo skulptūrų festivalis - 2019


Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur 2019“


Kalėdinė popietė  „Ir kiškiams patinka Kalėdos...“

 


Vilkaviškyje viešėjo ROTARY 1462 apygardos 2018/19m. valdytojas Virginijus Šniukas


Vilkaviškio rajono verslininkų pagerbimo ceremonija Paežerių dvare su garbingais svečiais: Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka, vicemeras Kazys Kiaulakis, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė, bet ir kiti garbūs svečiai – Lietuvos Respublikos Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, Seimo narys Kęstutis Smirnovas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė, Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento direktorius Tautvydas Bielozarevičius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo tarybos pirmininkas Kęstutis Svitojus bei filialo direktorius Evaldas Ulevičius. 
 


Dvarų senovinės muzikos festivalis ,,Viva la muzica" - 2018

 


Juozo Šalčiūno medžio drožinių ir tapybos darbų parodos atidarymas


Minėjimas skirtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo 30-mečiui


Europos paveldo dienos - 2018


UGNIES FESTIVALIS „PASAKA“


Paežerių dvaro XI-asis festivalis


Muziejų kelias 2018


Susitikimas su Daktaro Janušo Korčako centro pirmininke Irina Beliene


Joninių šventės Paežerių dvaro sodyboje - 2018


Vilkaviškiečiai paminėjo didžiosios tremties ,,Vesna“ 70-metį.


Seimo nario Algirdo Butkevičiaus iškilminga geriausių rajono mokinių pagerbimo ceremonija, Paežerių dvare - 2018


Paežerių dvaro sodyboje nuskambėjo Bergiš Gladbacho kamerinio orkestro akordai


Paežerių dvaro sodyboje vyko Europos kultūros paveldo metų atidarymas ir I respublikinis Paežerių dvaro vaikų baleto šokio ir muzikos festivalis


Saulėta ir šilta sekmadienio popietė visus didelius ir mažus sukvietė į Paežerių dvaro kiemelį švęsti Atvelykio šventės.


Dvaro rūmų ledainėje įvyko renginys ,,Ir vėl sugrįžta paukščiai“. Dalyvavo švietimo ugdymo įstaigos, Lietuvos arboristų asociacijos vadovas R. Žilinskas, Vištyčio regioninio parko specialistas V. Leonavičius.


Paežerių dvare vieši Suchovolės (Suchowoli) savivaldybės (Lenkija) burmistras Michał Grzegorz Matyskiel, kuris kartu su Vilkaviškio rajono savivaldybės meru Algirdu Neiberka pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp dviejų savivaldybių.


Paežerių dvare vyko pasitarimas dėl Europos paveldo metų ir Europos paveldo dienų 2018 m. renginių organizavimo


Ledo skulptūrų ir šviesų festivalis ,,Pasaka”


Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyko šeštoji tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur 2018“


Vilkaviškio rajono Garbės pilietės Magdalenos Birutės Stankūnienės gimtadienio ir atminimo pagerbimo popietė ,,M. B. Stankūnienės vilčių ir darbų vieškelis“ 

 


Kalėdinė popietė  „O mums žiema – Kalėdinė pasaka“


Lietuvos mažosios kultūros sostinės – Paežeriai 2017 uždarymas


Paežerių dvaro rūmuose - Augusto Strindbergo spektaklis „Freken Julija“


Penktasis dvarų senovinės muzikos festivalis „Viva la musica“


Paežerių dvare lankėsi Turizmo departamento vertinimo komisija


KULTŪRINIS KRAŠTOVAIZDIS: NUO PILIAKALNIŲ IKI MIESTO BOKŠTŲ (EUROPOS PAVELDO DIENOS 2017)


Mokslinė konferencija ,,TIESOS IR MEILĖS KELIU“, skirta žymiausiems nepriklausomos valstybės kūrėjams ir puoselėtojams, kilusiems iš Vilkaviškio krašto


Paežerių dvaro festivalis - 2017


Šarūno Barto filmas “Šerkšnas” Paežerių dvaro sodyboje


Paežerių dvare lankėsi kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

 


Iš renginių ciklo „Džiaugsmo dalybos“


Joninių šventė - 2017


Birželio 14 d. vyko Gedulo ir vilties dienos, bei 1947 m. tremties 70-mečio paminėjimai


Labanore ir Palūšėje pristatome Paežerius, 2017 mažąją kultūros sostinę


Seimo nario Algirdo Butkevičiaus iškilminga geriausių rajono mokinių pagerbimo ceremonija, Paežerių dvare


SŪDUVIŲ AMATŲ ŠVENTĖ - 2017


Kasmetinė muziejininkų sueiga Alytuje - 2017


Šviesos skulptūrų parko BALTA NAKTIS atidarymas


Paskutinieji „Poezijos pavasario“ renginio atgarsiai nuaidėjo ir Paežerių dvaro sodyboje


Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventė


Paežerių dvare vyko Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pasitarimas, "Savivaldybių partnerystė su artimaisiais kaimynais: bendradarbiavimo geroji patirtis, problemos, veiksmingo sprendimo pasiūlymai"

 

Velykinė šeimų šventė ,,Per dvarelį takeliu bėga kiškiai su krepšiu, tam krepšy daug margučių - ieško jie gerų vaikučių” 


Paežerių dvaro rūmuose pasirašytas ketinimų protokolas dėl bendros paraiškos teikimo, kurį pasirašė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir Nesterovo /  Stalupėnų rajono savivaldybės administracijos vadovas Oleg Kutin. Šiuo tarpvalstybiniu bendradarbiavimu bus siekiama pagerinti Vilkaviškio ir Nesterovo rajonų viešąsias erdves
poilsiui, sportui, didinti vaikų bei jaunimo užimtumą, užtikrinant būtinos sporto infrastruktūros plėtrą, populiarinti sveiką gyvenimo būdą
 


Praūžė ,,Menų dūzgės“, kurių metu buvo pristatytos keturios naujos edukacinės programos: ,,Tai iš sapno  pasakėlės pas vaikus keliauja lėlės...“,  „Maistas ir drabužiai Lietuvos dvaruose“, ,,Piemenėlių džiaugsmai ir rūpesčiai“, ,,Suvalkietiškas tautinis kostiumas“


Paukštelių sutiktuvių popietė 


Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų konferencija

 


Paežerių – Lietuvos mažosios kultūros sostinės atidarymo šventė ir Kazio Bradūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas


Praūžė Užgavėnių šventė Paežerių dvare


Šiupinio virimo varžytuvės Priekulėje


Paežerių dvare lankėsi nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon


Dvarų senovinės muzikos festivalis „Viva la musica“


MAŽŲJŲ LIETUVOS KULTŪROS SOSTINIŲ DIENOS VILNIUJE


Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Latvijos gynybos ministras Raimondas Bergmanis (Raimonds Bergmans) vieši Paežerių dvaro rūmuose


Gyvosios istorijos diena Paežerių dvare


Paežerių dvaro festivalis - 2016 m.


Rūmų atidarymas