Edukacijos » Edukacinės programos

KAIP GYVENO MŪSŲ SENOLIAI
KAIP GYVENO MŪSŲ SENOLIAI

Tai praktinė pažintinė programa apie XIX  a. pab. – XX a. I-IV dešimtmečio Sūduvos krašto valstiečių kasdieninius darbus ir buitį. Programa pradedama susipažindinimu su darbo įrankiais kurie buvo naudojami žemdirbystėje, javų rūšimis bei valymo mašinomis. Toliau programos dalyviai praktiškai dalyvauja paruošdami grūdus maistui – piestoje grūsdami  ir rankinėmis girnomis maldami. Buities skyriuje susipažįstame su indais, medžiagomis iš kurių jie pagaminti,  apšvietimo priemonėmis, jų veikimo principais. Programos pabaigoje sprendžiamos užduotys. Edukatorius programą veda apsirengęs suvalkietišku tautiniu kostiumu

TO SVIESTELIO GARDUMAS
TO SVIESTELIO GARDUMAS

Tai praktinė pažintinė programa apie sviesto gaminimą ir jo kelią iki stalo. Lankytojai dalyvauja sviesto mušimo procese. Kol mušamas sviestas, pagal amžiaus grupes sprendžiamos užduotys. Pamokos pabaigoje ragaujama naminė duona su pačių programos dalyvių sumuštu sviestu. 

KELIAS NUO GRŪDO IKI DUONOS RIEKĖS
KELIAS NUO GRŪDO IKI DUONOS RIEKĖS

Daugelis jaunimo nežino žemdirbystės darbų, nepažįsta javų. Vykdant programą supažindinama su žemdirbystės tradicijomis, žemdirbystės darbais ir įrankiais. Mokiniai išmoksta senovinių darbų: kulti spragilu, dirbti arpu, rankinėmis girnomis malti grūdus.

Susipažindami su javų rūšimis, išmoksta atpažinti grūdus, įvairių javų varpas.

Išmoksta senųjų įrankių pavadinimus, juos atpažinti ir apibūdinti.