Edukacijos » Edukacinės programos

RESTAURAVIMO MAGIJA
RESTAURAVIMO MAGIJA

Programos tikslas supažindinti su restauratoriaus profesija bei muziejinių vertybių nykimo ir išsaugojimo subtilybėmis. Dalyviai susipažįsta su restauratoriaus profesija jo darbu ir svarba kultūros vertybių išsaugojimui. Vaizdinės medžiagos, restauravimo pavydžių pagalba dalyviai supažįsta su restauravimo procesu, naudojamomis priemonėmis, darbo įrankiais. Naudojant restauravimo pavyzdžius dalyviai įvertina paveikslų ant medžio lentos ir drobės restauravimo skirtumus. Naudojant mikroskopą dalyviai gebės palyginti skirtingų audinių ir siūlų struktūrą. Edukacinės programos metu patys trumpam gali pabūti restauratoriais – išmokti pasigaminti klijus, gruntą, atkuri trūkstamus piešinio fragmentus. Dalyviai turi galimybę pamatyti restauruojamus muziejaus eksponatus.

MATAI IR MATAVIMAS SENOVĖJE
MATAI IR MATAVIMAS SENOVĖJE

Edukacinė programa „Matai ir matavimas senovėje“ skirta 1-9 klasių mokiniams. Programoje moksleiviai supažindinami su matavimo atsiradimo istorija, matavimo būdų ir priemonių raida. Moksleiviai supažindinami su įvairių laikų matais, mokosi juos atpažinti ir jais naudotis. Žaisdami, spręsdami kryžiažodžius, atlikdami kūrybines užduotis įtvirtina gautas žinias. Ši edukacinė programa papildo matematikos ir istorijos programų temas, ugdo socialinio gyvenimo įvairiais laikais sampratą.

KĄ PASAKOJA SENOS MUZIEJAUS KNYGOS
KĄ PASAKOJA SENOS MUZIEJAUS KNYGOS

Programos dalyviai susipažins su įdomiausiomis muziejuje saugomomis knygomis – maldaknygėmis, pasaulietinėmis knygomis, išleistomis Lietuvoje (Zavadskio spaustuvė Vilniuje), Tilžėje, Seinuose. Pamatys  Vilkaviškyje, M. Pustopedskio spaustuvėje, išspausdintas knygeles. Prisimins rašto ir knygos istoriją, sužinos, kas yra inicialas, skriptorius, akrostichas.

Mažieji galės nusipiešti savo pirmąją knygelę, vyresni – kurs savo vardo  akrostichą, skaitys ,,graždankos“ tekstą, iššifruos caro armijos kareiviui rašytą laišką, spręs kryžiažodžius (pagal poreikius).

TAI IŠ SAPNO PASAKĖLĖS PAS VAIKUS KELIAUJA LĖLĖS...
TAI IŠ SAPNO PASAKĖLĖS PAS VAIKUS KELIAUJA LĖLĖS...

Programa skirta 6-11 metų vaikams. Šios programos tikslas vaikus supažindinti su lėlių atsiradimo istorija, jų rūšimis, medžiagomis iš kurių jos gaminamos. Mažieji lankytojai patys galės pasigaminti lėles iš pačių paprasčiausių medžiagų, kurių gali rasti kiekvienas savo namuose.

SUVALKIETIŠKAS TAUTINIS KOSTIUMAS
SUVALKIETIŠKAS TAUTINIS  KOSTIUMAS

Programoje lankytojui yra pristatomas XIX a. pab. – XX a. pr. suvalkietiškas tautinis kostiumas, analizuojamos jo sudedamosios dalys, audimas ir siuvimas. Pamokos žinių įtvirtinimui naudojamos dėlionės ir spalvinimo užduotys. Edukatorius programą veda apsirengęs suvalkietišku tautiniu kostiumu.

PASAULIO PINIGŲ ISTORIJOS
PASAULIO PINIGŲ ISTORIJOS

Edukacinės programos metu supažinsite su numizmatikos kilme, pinigų sistemos ir apyvartos istorija, išgirsite įdomių pasakojimų apie paslaptingus lobus, pamatysite piniginių vienetų įvairovę pasaulyje – nuo kriauklių iki akmenų didumo sulig traktoriaus ratu. Pasakosime apie mūsų šalies pinigų istoriją nuo seniausių piniginių vienetų – strypo pavidalo lydinių iki šiandien naudojamų banknotų ir monetų, pateiksime pavyzdžių, saugomų muziejaus fonduose.  Programos pabaigoje – staigmena lobių skrynelėje. Programa skirta 1-6 kl. moksleiviams

,,PIEMENĖLIŲ DŽIAUGSMAI IR RŪPESČIAI"
,,PIEMENĖLIŲ DŽIAUGSMAI IR RŪPESČIAI

Programa skirta darželinukams ir  1–5 klasių mokiniams, besidomintiems senosiomis lietuvių darbo ir švenčių tradicijomis. Galėsite pasijusti mažaisiais piemenukais: pasipuošę jų apdarais švęsime Jurgines ir Sekmines, prisiminsime senuosius ganymo papročius, žaisime, dainuosime, mokysimės burtų. Šeimininkė pavaišins sūriu ir riestainiais. Galbūt ir gudrusis dėdė Lapinas užsuks į svečius...

SENOSIOS ŽOLININKYSTĖS TRADICIJOS
SENOSIOS ŽOLININKYSTĖS TRADICIJOS

Daugelis vaikų ir suaugusiųjų nepažįsta vaistinių augalų, nežino jų pritaikymo kasdieniniame gyvenime, sveikatos stiprinime.

Vykdant programą supažindinama su žolininkystės tradicijomis,  dažniausiai vartojamomis vaistažolėmis ir jų savybėmis.

Dalyviai gali pauostyti, paragauti, apžiūrėti įvairius vaistinius augalus, degustuoti jų arbatas.

Dalyviai išmoksta atpažinti vaistinius augalus, juos panaudoti savo reikmėms.    

SENOJO PAŠTO PASLAPTYS
SENOJO PAŠTO PASLAPTYS

Programos tikslas moksleivius supažindinti su pašto atsiradimo istorija, įvairiais gabenimo būdais. Dalyviai susipažįsta su technikos ir technologijų įtaka pašto gabenimui ir pristatymui. Pasakojama apie netikėčiausius ir įdomiausius laiškų siuntimo būdus: pašto balandžiai, oro balionai, lėktuvai,  paštininkės katės, laiškai buteliuose ir t.t. Susibūrę į komandas išmoksta naudoti vieną iš slaptų žinučių šifravimo būdų. Edukacijos dalyviai supažindinami su laiškų rašymo būdais, tikra žąsies plunksna dailyraščiu rašo laišką. Susidomėjimo sulaukia laiškai rašomi spausdinimo mašinėle, kurioje vaikai dažniausia pasigenda „delete“ klavišo. Parašytus laiškus dalyviai mokosi užantspauduoti vaško ir rašalo antspaudais. Programos metu visa teorinė medžiaga iliustruojama vaizdine medžiaga ir muziejuje saugomomis filatelijos kolekcijomis.

ŽAIDIMŲ PYNĖ
ŽAIDIMŲ PYNĖ

Edukacinė programa skirta 1 – 5 klasių moksleiviams.

Programos tikslas – supažindinti su etnokultūra žaidimų pagalba. Pasakojama žaislų atsiradimo istorija, gaminimo procesas, pristatomos medžiagos iš kurių buvo gaminami žaislai.

Edukacinės programos metu dalyviai žaidžia XX ir XXI a.  judrius  bei loginius komandinius žaidimus, kurių metu susipažįsta su senaisiais buities daiktais.