Naujienos

 

 

 

 

 

 


Daugiau informacijos


 

Paežerių dvaro sodybos kieme veikia paroda, skirta vilkaviškiečiams, Steigiamojo Seimo nariams. Gegužės 15 d. sukanka 100 metų, kai darbą pradėjo visos tautos balsais išrinktas Steigiamasis Seimas, patvirtinęs Konstituciją ir įtvirtinęs valstybės nepriklausomybę. Vasario 16-osios Aktas skelbė, kad „Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigiamasis Seimas. Demokratiniu būdu jos gyventojų išrinktas.“ 

Daugiau informacijos: